Om @else og Sticos

Hva er @else

@else er Norges første personalsjef med kunstig intelligens, utviklet av Sticos. @else svarer på faglige spørsmål og gir råd om personal på sin personlige måte. Hun registrerer fravær, leverer statistikk og sender meldinger. 

@else er ny i gamet, men utvikler seg stadig og blir flinkere i jobben sin for hver dag. Du får @else inkludert når du kjøper Sticos Personal – et komplett HR-, HMS- og personalverktøy som hjelper deg å oppfylle lovpålagte krav og sikrer gode rutiner i personalarbeidet.

Hvorfor @else

I Sticos har vi to grunnsteiner:

  • Spisskompetanse på regelverk og lover innen regnskap og personal.
  • Teknologimiljø med spesialkompetanse på utvikling av bransjespesifikke verktøy.

Kombinasjonen av disse har gjort det mulig å levere gode løsninger til næringslivet i over 30 år, og det var naturlig at @else oppsto i skjæringspunktet mellom dem.

Utviklingen av @else er Sticos’ opplagte vei inn i fremtiden.

Hvem og hvor er Sticos

Sticos holder norsk næringsliv oppdatert på lover og regelverk gjennom praktiske verktøy, kurs og rådgivning, og med stadig nye løsninger. Fagområdene er regnskap og personal. Personlig og direkte hjelp er én av våre styrker.

Sticos utvikler @else i sine lokaler i teknologihovedstaden Trondheim.

Web: sticos.no
Kontakt: Tlf 07356
E-post: post@sticos.no
Kontaktperson for @else:
Christian Langvatn,
tlf: 926 57 007, e-post: christian@sticos.no
Markedssjef Yngve Krane,
tlf 930 12 355, e-post: yngve@sticos.no

Dette er Sticos:

100 ansatte • 10 000 kunder • 50 000 brukere • 1 @else